Περιήγηση
Αρχική σελίδα
Οργάνωση
Ιστορικό Ιδρυσης Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Επικαιρότητα
Αρθρα
Παρουσιάσεις
Ανταλλαγή Επιστημονικών Πληροφοριών
Αλιεύματα...από το διαδίκτυο
Αναζήτηση
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι (Links)
Πρόσφατα άρθρα
Ζωγράφος Αλέξιος Ven...
Η Σταυρούπολη...
Η συμβολή της Ακαδημ...
GREEKS OF THE EX- US...
Η διάλεκτος των Ελλή...
Αναζήτηση

Εισαγωγή Λέξεων:

Επιλογή Αλλης Γλώσσας
Ρωσικά Κείμενα

Органы управления центра греко-русских исторических исследований КЕРИЕ (2010 -2012)


Форум

В настоящее время начата подготовка по проведению 2-го Российско-Греческого Форума гражданских обществ, который решено провести в июне 2009 года на территории Российской Федерации, в г. Санкт-Петербурге.

Органы управления центра греко-русских исторических исследований КЕРИЕ

(После генерального собрания и выборов от 16.02.2009)


Органы управления центра греко-русских исторических исследований КЕРИЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ ПИСАТЕЛЮ
Центр Греко-Российских Исторических исследований (KEРИE)
Центр Греко-российских исторических исследований ЗАЯВКА
Центр Греко-российских исторических исследований

Ανοιχτή επιστολή - News Letter No 1
ΑνακοινώσειςCenter of Greek-Russian Historical Research (CE.HI.R.)

Κλεισόβης 12, Αθήνα 106 77, τηλ./Φαξ: + 30 210 38 22 441,
e-mails:emlignos@otenet.gr & ionia@ath.forthnet.gr


Μάρτιος 2007


Αγαπητοί Φίλοι,


Ανοιχτή επιστολή - News Letter No 1


Με αυτή την επιστολή επιθυμούμε να ενημερωθείτε για την επιστημονική μας προσπάθεια και να την εκλάβετε ως πρόσκληση για συμμετοχή.


   Ιστορικό. Η ιδέα της ιδρύσεως του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. προέκυψε :

- Από τις αλλεπάλληλες συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά στην έρευνα ιστορικών αρχείων στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις άλλες Ρωσόφωνες χώρες,  μετά την αλλαγή πολιτεύματος και την προσβασιμότητα πλέον των αντίστοιχων Κρατικών Αρχείων.

- Από τις υπάρχουσες σχέσεις, με τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, το Ινστιτούτο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών, με τον  Καθηγητή Γκριγκόρι Άρς, την Ακαδημία Πολεμικού Ναυτικού και το Ναυτικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης με τον Καθηγητή Γιούρι Πρυάχιν, το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Μόσχας με τους καθηγητές Τσιτσούρωφ και Γκρατσιάνσκι, το Ίδρυμα Ελληνικών Ερευνών στη Μόσχα, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας και με άλλους σχετικούς φορείς της Ρωσίας και Ουκρανίας (Κριμαίας κ.ά.).


   Σκοπός. Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. είναι ένας φορέας στην Ελλάδα,  που με τη συνεργασία, και όχι ανταγωνιστικά, των υπαρχόντων ίδιας φύσεως φορέων  γενικά  συντονίζει, βοηθάει, υποστηρίζει και  διεξάγει  έρευνα σε θέματα της  δράσης και ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και τις άλλες Ρωσόφωνες χώρες. Η έρευνα αυτή βέβαια μπορεί ναεξαπλωθεί και στις Βαλκανικές χώρες, ανάλογα με τις εξελίξεις της. Έμφαση δίνεται ειδικότερα στην έρευνα που πραγματοποιούν νέοι επιστήμονες.

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε για την πραγματοποίηση των σκοπών του συνεργάζεται και υποστηρίζει ανάλογες δραστηριότητες και έρευνες φυσικών προσώπων, αλλά και Ανωτάτων Ιδρυμάτων και αντιστοίχων Επιστημονικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, με τα οποία συμβάλλεται με αμοιβαιότητα..

Η έρευνα καλύπτει όλες τις ενότητες της Ελληνικής ιστορίας, που συνδέουν τη δράση και σχέση του ευρύτερου Ελληνισμού με τις πιο πάνω χώρες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, π.χ. Θρησκευτικό, οικονομικό, εμπορικό, ναυτιλιακό, στρατιωτικό, κοινωνικό, διακρατικών σχέσεων κ.ά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας προσφέρονται με τη μορφή ανακοινώσεων, ομιλιών, και συγκροτημένων εκδόσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για  την παρά πέρα αξιοποίηση.


   Ο φορέας. Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. λειτουργεί ως πνευματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2005, σύμφωνα και όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, και ενεργεί ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Διοικείται από το Δ.Σ. και το επιστημονικό πρόγραμμά του οργανώνεται από την Επιστημονική  Επιτροπή των οποίων η σύνθεση έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Αντώνιος Κονταράτος, Πρόεδρος, καθηγητής πανεπιστημίου
Νικόλαος Βερνίκος, Αντιπρόεδρος, καθηγητής πανεπιστημίου
Παναγιώτης Στάμου, Γενικός Γραμματέας, ιστορικός ερευνητής
Εμμανουήλ Λιγνός, Ταμίας , δικηγόρος-λαογράφος
Στυλιανός Μουζάκης, Πολ. Μηχαν. Ιστορικός, Σαράντος Καργάκος, ιστορικός και Κων. Παπουλίδης, καθηγητής πανεπιστημίου, Τακτικά  Μέλη
Τηλέμαχος Λουγγής, καθηγητής πανεπιστημίου και Δρ. Νικόλαος Κόλιας, βαλκανολόγος ιστορικός Αναπληρωματικά Μέλη


Επιστημονική Επιτροπή:

Σοφία Δασκαλοπούλου, Πρόεδρος, καθηγήτρια πανεπιστημίου
Δημήτρης Πατέλης, Αντιπρόεδρος, καθηγητής πανεπιστημίου
Γιάννης Καρράς Γραμματέας, υποψ. Διδάκτορας ιστορικός
Δρ.Όλγα Αλεξανδροπούλου, Εθνολόγος και Δρ.Κυριάκος Παπουλίδης, θεολόγος-ιστορικός , Τακτικά Μέλη
Εμμανουήλ Μαρμαράς, καθηγητής πανεπιστημίου
και Γιάννης Καργάκος, φιλόλογος-ιστορικός, Αναπληρωματικά Μέλη


   Τα μέλη. Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ –ΤΕΙ αντιστοίχου επιστημονικού γνωστικού τομέα, επιστήμονες ερευνητές όμοιων ενδιαφερόντων και αντίστοιχοι φοιτητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης μέλη γίνονται Νομικά Πρόσωπα με κοινά ενδιαφέροντα.

Σήμερα στα Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. περιλαμβάνονται εξέχοντες επιστήμονες από τη διεθνή κοινότητα και Επίτιμα Μέλη του είναι οι κ.κ.:

 • Καθηγητής Γκριγκόρι Άρς (Ρωσία)

 • Καθηγητής Γιούρι Πρυάχιν (Ρωσία)

 • Υφηγητής Ανατόλυ Κατσώνης (Ρωσία)

 • Σεβ. Μητροπολίτης Θηβών & Λεβαδείας κ.κ. Ιερώνυμος

 • Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Σβωλόπουλος

 • Ομότιμος Καθηγητής Βασίλειος Σφυρόερας.


   Μέχρι σήμερα δραστηριότητα. Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στη σύντομη μέχρι σήμερα σταδιοδρομία του πραγματοποίησε: 1. Επίσημη εμφάνιση στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας (13.12.2005) με ταυτόχρονη παρουσίαση της πρώτης εκδόσεως του Ο Λάμπρος Κατσώνης στην Ιστορία της Ελλάδας και Ρωσίαςτου Καθηγητού Γιούρι Πρυάχιν, σε Επιμέλεια –Συμπλήρωμα Π. Στάμου.

 2. Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας εκδήλωση προβολής/συνεργασίας στον Οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας στις 17 Ιουνίου 2006.

 3. Ημερίδα στη Σαντορίνη με θέμα:  Ρώσοι Διπλωμάτες στο Αρχιπέλαγος το 18ο Αιώνα.

 4. Συμμετοχή με 5 Μέλη του στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της Αγίας Πετρούπολης (27-30 Οκτωβρίου 2006) με θέμα Έλληνες και Αγία Πετρούπολη.

 5. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου και εκλογές, από τις οποίες προέκυψαν τα νέα Όργανα Διοικήσεως του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.


   Δραστηριότητες. Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, υπό την καθηγήτρια κα. Σ. Δασκαλοπούλου, μέχρι πρόσφατα Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πραγματοποίησαν/οργανώνουν: • Πενταετές επιστημονικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό υλοποιήσεως.

 • Δημιουργία ιστοσελίδας στα Ελληνικά, Ρωσικά και Αγγλικά για την προβολή του έργου του, δημοσίευση εργασιών και επικοινωνία με τη διεθνή Επιστημονική Κοινότητα, τους Φίλους και τα Μέλη του.

 • Εκδόσεις. Προετοιμάζονται για έκδοση (στάδιο μεταφράσεως) στα ελληνικά του βιβλίου κ. Γκρ. Άρς Το Εταιρικό Κίνημα στη Ρωσία και η Φιλική Εταιρεία, με πρόλογο κ. Κων. Σβωλόπουλου και επιμέλεια του επ. καθηγητού και μέλους του ΔΣκ. Κων. Παπουλίδη. Τουβιβλίου του Γιάννη Νικολόπουλου Οι Έλληνες της Ρωσίας το 19ο και 20ο Αιώνα καθώς και Επιστημονικό Δελτίο ΚΕΡΙΕ, περιοδικής εκδόσεως, που θα δημοσιεύει εργασίες μελών μας.

 • Στις 20 Μαρτίου 2007 συμμετοχή στην εκδήλωση για την Φιλική Εταιρεία του Ινστιτούτου Α. Πούσκιν στην παλαιά Βουλή. Παρουσίαση προδημοσίευσης του υπό έκδοση βιβλίου του Καθηγητού  Γκρ. Άρς από τον Επιμελητή εκδόσεως κ. Κων. Παπουλίδη.

 • Στις 25-26 Μαρτίου 2007 συμμετοχή Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.στις εορταστικές εκδηλώσεις της Φιλικής εταιρείας στην Οδησσό, με εκπρόσωπο τον Γενικό Γραμματέα του κ. Π. Στάμου.

 • Στις 17 Μαΐου 2007 σε αίθουσα του Φ.Σ. « Παρνασσός» απονομή τίτλων Επιτίμων Μελών στους Σεβ.κ. Ιερώνυμο, και τους κ.κ. Κ.  Σβωλόπουλο και Β. Σφυρόερα.

 • Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα, των Αρχών και Πανεπιστημίων της Οδησσού και λοιπής Ουκρανίας και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος (ΝΜΕ) οργάνωση Διημερίδας στον Πειραιά με θέμα Οι Έλληνες και η Οδησσός.

 • Σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Θηβών & Λεβαδείας οργάνωση συνεδριακής εκδηλώσεως  για την Συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας-Ουκρανίας και Βαλκανικών χωρών για τη συμπλήρωση κειμένων της Πατρολογίας στη Λιβαδειά.

 • Σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ρωσικής Πρεσβείας Αθηνών και το ΝΜΕ οργάνωση Διημερίδας για τα Ορλωφικάστις Σπέτσες και Πειραιά (αίθουσα ΝΜΕ ).

 • Επίσης οργανώνονται ομιλίες μελών και φίλων του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. σε τακτά διαστήματα.


Περιμένοντας το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχική βοήθειά σας, παραμένομε


Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Αντώνιος Κονταράτος

Ο Γενικός Γραμματέας

Πάνος Στάμου

Ημερολόγιο
Μάιος
2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Τρέχουσα
Επικαιρότητα

» 2ο Ελληνο-Ρωσικό Κοινωνικό Φόρουμ. (Στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία από 14 μέχρι 18 Ιουνίου 2009).

Εκδηλώσεις

Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας για τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, Μόσχα 2007.

Κύκλος Διαλέξεων.

12 Νοεμβρίου 2008 στον Οίκο των Εθνοτήτων της Μόσχας. Επιστημονική Ημερίδα με συμμετοχή μελών του ΚΕΡΙΕ.

Εκδόσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΗΜΕΡΙΔΑ Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010.

Ελληνο-Ρωσική επιστημονική Ημερίδα «Προσεγγίσεις Ελληνο-Ρωσικής εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης». Λιβαδειά 21.11.2009.

Πρακτικά της Ημερίδας 2006.

Βιβλιοθήκη Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.
Σύνδεσμοι που Ενδιαφέρουν

2ο Κοινωνικό Φόρουμ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού