Απολογισμός Εργου ΚΕΡΙΕ, Φεβρουάριος 2018
Προστέθηκε από Admin στις 30/07/2018 20:42CENTER FOR GREEK-RUSSIAN HISTORICAL RESEARCH (CE.HI.R.)

Центр Греко-Российских Исторических Исследований
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Φεβρουάριος 2018
Εορτασμός 12 ετών λειτουργίας ΚΕΡΙΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΡΙΕ


Το Δεκέμβριο του 2017 το ΚΕΡΙΕ συμπλήρωσε επίσημα τη 12ετή ζωή του!
Βασικός στόχος του είναι η ανάδειξη κάθε ιστορικής πτυχής που έχει σχέση με την Ελλάδα, τη Ρωσία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ένωσης διαχρονικά.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.